27/06/2017

Hướng dẫn vận hành chức năng thang máy

1. Bảng điều khiển trong phòng thang Bảng điều khiển này được gắn ở phòng thang, các số thứ tự trên bảng sẽ tương ứng với […]
27/06/2017

Quy trình lắp đặt thang máy