Thang máy tải ô tô Huyndai A2500-3U

Thang máy tải ô tô Huyndai A2500-3U

TypeSpeed(m/min)ClearOpening
OP
Standard30/452750
TypeModelSpeed
(m/min)
ClearOpeningCarHoistwwayM/C Room (MX/MY)M/C RoomReaction (kg)
InternalExternalX*YR1R2
OPCA*CBA*B
StandardA2500-3U30/4527502750×63002850×63503700×68003850×68002250012500