Thang máy tải ô tô Huyndai A2000-2U

Thang máy tải ô tô Huyndai A2000-2U

TypeSpeed(m/min)ClearOpening
OP
Standard30/452350
TypeModelSpeed
(m/min)
ClearOpeningCarHoistwwayM/C Room (MX/MY)M/C RoomReaction (kg)
InternalExternalX*YR1R2
OPCA*CBA*B
StandardA2000-2U30/4523502350×53002450×53503300×58003300×58001750012000